Natyvūs rekombinantiniai žmogaus endoplazminio tinklo šaperonai iš mielių ląstelių.

ĮVADAS

Endoplazminio tinklo (ET) šaperonai yra daugiafunkciniai baltymai, dalyvaujantys įvairuose biologiniuose procesuose, tokiuose kaip baltymų vyniojimasis ir kokybės kontrolė ET-e, nesusivyniojusių baltymų atsakas, MHC (pagrindinio audinių suderinamumo komplekso) I tipo antigeno procesingas, o taip pat vykdantys ir kitas svarbias funkcijas už ląstelės ET-o ribų. ET šaperonų vaidmuo įvairiose žmogaus ligose atrodo ypač svarbus. Pastaraisiais metais skelbiama vis daugiau duomenų, įrodančių atskirų ET šaperonų dalyvavimą daugelyje patologinių procesų. Šie atradimai atveria galimybes naudoti ET šaperonus medicininiuose tyrimuose ir kuriant naujus vaistus. Taip pat gana plati kitų galimų taikymų sritis, naudojant šaperonus fundamentiniuose ir taikomuosiuose tyrimuose. Rekombinantinių baltymų raiškos technologijos gali būti svarbios, siekiant efektyvios ir saugios šių baltymų gamybos.


PRODUKTAI

Mes siūlome tris pagrindinius žmogaus ET šaperonų baltymus GRP78/BiP ir GRP58/ERp57, kurie yra pagaminti mielių ląstelėse.

Mūsų rekombinantiniai baltymai yra tinkamesni įvairiems farmaciniams taikymams dėl keleto priežasčių:

  1. Jie neturi dirbtinių sekos priedų. Šie rekombinantiniai baltymai buvo išgryninti, nenaudojant jokių papildomų „uodegų“.
  2. Jie yra teisingai apdoroti mielių ląstelėse ir galutinį baltymo produktą sudaro tiksliai ta pati amino rūgščių seka, kaip žmogaus ląstelėse.
  3. Šie rekombinantiniai produktai neturi jokių nenatyvių modifikacijų.
  4. Šių rekombinantinių baltymų oligomerinė sandara atitinka natyvių žmogaus šaperonų, išskirtų iš žmogaus audinių, oligomerizaciją.
  5. Jie pilnai aktyvūs. Apačioje parodytas rekombinantinio baltymo biologinio aktyvumo tikrinimo pavyzdys, palyginant iš mielių arba bakterijų ląstelių gauto to paties tikslinio baltymo GRP78/BiP ATPazinius aktyvumus.

 

ATPassay2

Pav. Mielių sekretuoto žmogaus BiP baltymo ATPazinis aktyvumas. Buvo nustatytas 1 μg bakterijų arba mielių susintetinto žmogaus BiP baltymo išskirtas fosfato kiekis po 75 min. inkubacijos su ATP, 25°C temperatūroje. Kiekvienu atveju parodyti trijų atskirų bandymų vidurkiai su standartiniais nuokrypiais (SD).
(Pastaba: išsamūs parodytų bandymų aprašymai pateikti straipsnyje Čiplys ir kt., Microb Cell Fact. 2014 Feb 11;13:22.)

  1. Jie yra stabilūs.

Dėl šių privalumų aptariami daugiafunkciniai rekombinantiniai produktai yra perspektyvūs naudoti daugelyje sričių.

Mielių susintetinti natyvūs rekombinantiniai ET šaperonų baltymai GRP78/BiP ir GRP58/ERp57 gali būti gaminami dideliais kiekiais ir labai konkurencingomis kainomis. Jei jūs norite naudoti šiuos baltymus savo tyrimuose, prašome kreiptis naudojant mūsų kontaktinę formą arba e-paštu [email protected] .

Papildomos turimų baltymų produktų charakteristikos ir kainos lietuviams (su nuolaidomis) bus pateiktos atsakant į užklausimą.

Nuorodos į produktų trumpą aprašymą (anglų kalba):