UAB “Baltymas” yra lietuviška pradedančioji biotechnologijų įmonė. Įmonę 2011 metais ant Biotechnologijos instituto (Vilnius) pagrindo įkūrė jauni šios mokslo įstaigos mokslininkai, kurie bando panaudoti mokslinių tyrimų žinias naujų biotechnologinių produktų kūrimui. Įmonė tobulina ir vysto mielių raiškos sistemas ir panaudoja jas natyvių rekombinantinių baltymų sintezei.

UAB “Baltymas” gali pasiūlyti mielėse susintetintus virusinius nukleokapsidžių baltymus, skirtus virusinių infekcijų diagnostikai, bei rekombinantinius žmogaus ląstelių baltymus fundamentiniams ir taikomiesiems tyrimams su galimu pritaikymu biofarmaciniams tikslams.

Šiuo metu įmonė gamina 29 produktus, kuriuos sudaro 10 skirtingų rekombinantinių baltymų.

UAB “Baltymas” taip pat vykdo įvairių rekombinantinių baltymų raiškos tyrimus mielėse pagal sutartis.


UAB „Baltymas“ įgyvendina projektą „Natyvaus rekombinantinio žmogaus kaltinklino baltymo gamybos technologijos sukūrimas mielių raiškos sistemoje ”, Nr. S-J05-LVPA-K-01-0128.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“.
Bendra projekto vertė – 466.183,58 EUR, projektui skirta paramos suma – 344.371,49 EUR.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2016 m. spalio mėn., pabaiga – 2019 m. kovo mėn.

Projekto įgyvendinimo tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą. Šiame projekte numatoma sukurti natyvaus rekombinantinio žmogaus baltymo kaltinklino (KTL) gamybos technologiją, užtikrinančią geros kokybės KTL produktų šaltinį, skirtą pasaulinei rinkai.